Pediatrická Ordinace Roztoky

Dětské pohotovosti

Praha 5 - FN Motol, V Úvalu 84

pondělí - pátek 19:00 - 7:00 hod

sobota, neděle, svátky - nepřetržitý provoz

tel: 224 433 654

 

Praha 2 - Klinika dětského a dorostového lékařství, Ke Karlovu 2

pondělí - čtvrtek 19:00 - 06:00 hod

pátek 16:00 - 07:00 hod

sobota, neděle, svátky - nepřetržitý provoz

tel: 224 967 776, 224 967 777

 

Kladno - Oblastní nemocnice, Vančurova 1548

pondělí – pátek 17:00 - 22:00 hod

sobota, neděle, svátky 07:00 – 22:00 hod

tel: 312 606 111, 312 606 412

 

Praha 4 - Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Pavilon B1

pondělí – pátek 19:00 – 06:00 hod

sobota, neděle, svátek – nepřetržitý provoz

tel: 261 083 783

 

Praha 8 - FN Na Bulovce, Budínova 2

pondělí – pátek 16:00 – 06:00 hod

sobota, neděle, svátky – nepřetržitý provoz

tel: 283 842 224, 226 082 673

 

Toxikologie - Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

První pomoc a léčení akutních otrav

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ, OKAMŽITÁ ODPOVĚĎ

 

Telefonická konzultace:

kdo je postižený (věk, váha)

jméno, rodné číslo, pojišťovna

kdo volá

kdy k nehodě došlo

čím se poškozený poškodil

popsat potíže event. poskytnutou první pomoc

tel: 224 919 293, 224 915 402